Carina

Gonty bitumiczne

NAZWA PRODUKTU Długość
rolki (mb)
ACCORD PRAGA (PAŁACOWY)
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni
3,0
ACCORD J1VE (PAŁACOWY) SBS
Gont asfaltowy modyfikowany SBS, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni
3,0
SONATA SAMBA (HEKSAGONALNY) SBS
Gont asfaltowy, modyftkowany SBS, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni
3,0
SONATA VERSALES (HEKSAGONALNY)
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni, kolory z podcieniem
3,0
SONATA KADRILIS
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni
3,0
TRIO SUPER (PROSTOKĄT)
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, dwa-pasy klejące
3,0
TRIO STANDARD (PROSTOKĄT)
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, jeden pas klejący
3,0
TANGO SUPER (KARPIOWKA)
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa, klejony na całej powierzchni
3,0
TANGO STANDARD (KARPIOWKA)
Gont asfaltowy, na pasie klejącym
3,0
BEAVER (OGON BOBRA)
Gont asfaltowy, klejony na pasku /ETA standard/
HEKSAGONAL
Gont asfaltowy, klejony na całej powierzchni /ETA standard/
PAS KALENICOWY
Asfaltowy element wykończeniowy modyftkowany SBS, dostępny we wszystkich kolorach gontów
12 mb
UNIFLEKS EMM
Papa podkładowa modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa; grubość: 1,5 mm; mocowanie mechaniczne, podkład pod gonty asfaltowe
15,0
Carina, Powered by Jarocom! valid xhtml valid css